Czyste Powietrze – spotkanie w gminie

Dnia 05.10.2018r. w naszej Gminie będzie miało miejsce spotkanie z mieszkańcami dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Spotkanie odbędzie się w budynku Straży Pożarnej w Spytkowicach dnia 05.10.2018r. o godzinie 18:00.

Podstawowym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.