Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 6 czerwca 2018r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Spytkowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2018.