Uroczysta sesja Rady Gminy

W dniu 8 lutego 2018 r, w sali Gminnego Centrum Kultury  w Spytkowicach odbyła się XXXVII  uroczysta sesja Rady Gminy w Spytkowicach początkująca obchody XX lecia Gminy Spytkowice.
Na uroczystej sesji  zostały wręczone medale za „Długoletnią Służbę” zasłużonym pracownikom Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali,

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
1. Pani Katarzyna BOCHEŃCZAK
 2. Pan Józef BRANDYS

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
3.   Pani Bernadeta GWIAZDOŃ  

Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Szymon STRZELICHOWSKI - Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Poinformował, że Rada Gminy Spytkowice Uchwałą Nr XXXVI/176/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku przyznała  medale pamiątkowe „Za zasługi dla Gminy Spytkowice.” ( przyznawanym mieszkańcom gminy Spytkowice oraz osobom spoza gminy działającym na jej rzecz),  następującym osobom :

- Panu Wiesławowi Czerniawskiemu - Pani Grażynie Pałce
- Pani Barbarze Dziur - Pani Helenie Siepak
- Pani Władysławie Faltyn - Panu Janowi Stachurze
- Pani Krystynie Gołdzie - Pani Kazimierze Sutor
- Panu Józefowi Kościelniakowi - Pani Katarzynie Szlachetce
- Panu Andrzejowi Olejnikowi - Pani Janinie Trybuła

Uroczystego wręczenia odznaczeń  dokonali Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Kościelniak, Wójt Gminy Pan Ryszard Papanek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Jan Stachura.