Informacja o zmianie sposobu segregacji

Zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Spytkowice zmianą w Regulaminie zachowania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice, od 1 stycznia 2018 r. wprowadza się zmianę w sposobie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od tej pory do worków/pojemników koloru żółtego będzie można wrzucać odpady metalowe. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów na stronie: http://www.spytkowice.pl/gospodarka-odpadami/jak-segregowac oraz w Urzędzie Gminy Spytkowice.