Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych na terenie Gminy Spytkowice w okresie od 2.01.2018r. - 31.12.2018r. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).