1 WRZESIEŃ 78. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

"Pamięć historii żyje w nas..."

Dnia 1 września br. w naszej Gminie Spytkowice odbyły się uroczystości upamiętniające 78.rocznicę wybuchu II wojny światowej.
By przybliżyć historię tamtych wojennych wrześniowych dni 1939r. i oddać hołd walczącym i poległym w obronie naszej małej Ojczyzny, Stowarzyszenie Historii Spytkowic pod patronatem wielu ważnych instytucji państwowych, władz powiatowych i gminnych, zorganizowało I Rajd Pieszy im. por. Tadeusza Stefaniszyna. Śladami 4.kompanii II Batalionu 12pp Ziemi Wadowickiej.
W Rajdzie tym uczestniczyły grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci, nauczyciele, harcerze, rodziny, emeryci, pracownicy Urzędu Gminy oraz chętni mieszkańcy Spytkowic, Gminy Jordanów i okolicznych miejscowości.
W czasie Rajdu uczestnicy brali udział w konkursach, zgadywankach, a także oglądali pokaz walk, przygotowany przez grupy rekonstrukcyjne z Nowego Targu, Myślenic, z Olkusza i z Nowego Sącza.
I Rajd Pieszy im. por. T. Stefaniszyna zakończył się przed Pomnikiem Żołnierzy w Wysokiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki oraz zostali zaproszeni na dalsze uroczystości rocznicowe.

O godz. 8.30 w naszym kościele parafialnym odbyła się Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych Urzędu Gminy, szkół, Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „ Błyskawica”, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Żandarmeria Nowy Sącz. Udział wzięli także Rekonstruktorzy Światowego Związku Żołnierzy AK z Olkusza, przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni, zaproszeni goście i mieszkańcy Spytkowic.
Po nabożeństwie i odśpiewaniu hymnu „ Boże, coś Polskę...”nastąpił przemarsz na miejscowy cmentarz. Wartę honorową przy grobie por. T. Stefaniszyna wystawili żołnierze z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa- Balic. W ciszy i zadumie odbył się Apel Poległych i złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy pamięci na grobie por. T. Stefaniszyna. Następnie delegacje władz i szkół udały się na Gronik, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający ofiarną walkę obrońców Spytkowic i śmierć por. T. Stefaniszyna.

Po tych uroczystościach w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historycznej pt.” Spytkowice 1939-w obronie granic. Epizody kampanii polskiej- bitwa pod Jordanowem”, przygotowanej przez Pana Piotra Sadowskiego i Pana Michała Siwca- Cielebona.

Zebranych gości powitała P. Maria Fróg – prezes Stowarzyszenia Historii Spytkowic, a następnie głos zabrali: Wójt Gminy Spytkowice – mgr Ryszard Papanek i Poseł na Sejm RP – dr hab. Józef Brynkus.

O obronie Spytkowic, Wysokiej i Jordanowa we wrześniu 1939r. opowiadali, prezentując cenne materiały fotograficzne i faktograficzne, Pan Piotr Sadowski i Pan Michał Siwiec- Cielebon.
Głos zabrała także Pani Joanna Wielgat- córka por. Mariana Plichty- obrońcy Wysokiej.

Swoimi wspomnieniami podzielili się także mieszkańcy Spytkowic, którzy byli świadkami i uczestnikami tych tragicznych wydarzeń: Pan Józef Zając, Pani Barbara Kowalczyk i Pani Helena Siepak.

Wystawę odwiedzili także goście ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej: P. Janusz Kociołek- Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy oraz P. Izabela Kowalska – Klimala, którzy również objęli patronatem naszą uroczystość.
Ku chwale Ojczyzny poezję i pieśni patriotyczne prezentował Pan Wojciech Habela – aktor Teatru Bagatela, a góralskim tańcem i śpiewem cześć Bohaterom Września oddawał miejscowy zespół „ Krzesani”, prowadzony przez Panią Beatę Rzeszótko.

Dalsza część uroczystości upamiętniających 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz ofiarną i bohaterską obronę Spytkowic i Wysokiej odbyła się w kościele parafialnym i na cmentarzu wojskowym w Wysokiej.

Wystawa historyczna była otwarta od 1IX do 6IX br. i odwiedziło ją wielu mieszkańców Spytkowic, Wysokiej, Jordanowa, Suchej Beskidzkiej, Raby Wyżnej, Skawy i Rokicin Podh.

Organizatorami Rajdu i wystawy byli: Pani Maria Fróg, Pani Alicja Kasza, Pan Paweł Pilch, Pani Marta Pawlik, którzy swą pracą i wielkim zaangażowaniem przyczynili się do realizacji i sukcesu tego, jakże ważnego wydarzenia historycznego.

Nie sposób również pominąć podziękowań dla sponsorów tegoż wydarzenia, którymi w głównej mierze byli: MON – zatwierdził i zorganizował asystę wojskową, Wójt Gminy Spytkowice – mgr Ryszard Papanek, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, IPN Kraków.
Prywatni sponsorzy, właściciele firm to : Państwo Kościelniakowie, Pani Barbara Dziur, Państwo Rusnakowie, Państwo Kojsowie, Państwo Trybułowie, Państwo Rapaczowie z Raby Wyżnej, Pani Grażyna Rapacz, która bezinteresownie przewiozła swoim transportem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 na wystawę historyczną do sąsiedniej szkoły. Dziękujemy bardzo również Panu Piotrowi Łukaszce za udostępnienie militariów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wszystkim serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, wspierając nas, wspieracie historię, która jest dziedzictwem kulturowym naszej pięknej „małej Ojczyzny”.

Głęboko wierzymy, że uroczystości te, upamiętniające obronę Spytkowic w czasie II wojny światowej, a także inne patriotyczne święta staną się naszą miejscową tradycją, a przede wszystkim uświadomią mieszkańcom potrzebę pielęgnowania i przekazywania młodemu pokoleniu niezwykłej historii naszych przodków.

Dorota Jąkała