Dyżury doradcze

Zapraszamy na dyżury doradcze członków zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych dyżurów doradczych, które będą się odbywać w Urzędzie Gminy Spytkowice, w każdy PONIEDZIAŁEK od godz. 10:00 do 11:00 - aż do naborów wniosków.

 

Planowane nabory marzec/kwiecień 2017:

Przedsięwzięcie

Wskaźnik

Budżet

Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

400 000 zł

Rozwój przedsiębiorstw  w tym poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

1 200 000 zł

Rozwój przedsiębiorstw w tym poprzez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa po przez zastosowanie nowych technologii przyjaznych środowisku

200 000 zł

Zastosowanie innowacji
w przedsiębiorstwach

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa  ukierunkowanego na innowacje

600 000 zł

Inwestycje w ogólnodostępną
i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną

Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1 700 000 zł

Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków

Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR

300 000 zł

Poprawa infrastruktury społecznej służącej rozwijania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

Operacje w zakresie infrastruktury służącej rozwijaniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

100 000 zł

 

Załączniki do dokumentu: