Dotacje na biznes!

Potencjalni przedsiębiorcy z 5 gmin otrzymają łącznie 1 200 000 zł w pierwszych naborach Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację( PREMIA- 80 000zł). Od 17.11.2106r do 01.12.2016r trwają nabory na podjęcie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwane Lokalną Grupą Działania (LGD) działa na obszarze gmin Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka. W latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(działanie LEADER). Środki, jakie samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł.
Każdy złożony projekt przejdzie ocenę według kryteriów wyboru operacji (dostępne na stronie przyjaznadolinaraby.info) . Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia, starsi ludzie (po 65 roku życia) , młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Przypominamy, że LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:-działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; -opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR); -wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR; -promocja obszarów wiejskich; -aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; -upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; -rozwój infrastruktury;- wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie.
Wsparcie za pośrednictwem LGD w ramach ogłaszanych przez nią naborów wniosków z Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, przyznawane będzie w ramach działań: - Podejmowanie działalności gospodarczej (2016 r. i 2017 r.) - Rozwijanie działalności gospodarczej (2017 r.) - Inne projekty(2017 r.) - Granty(2017 r.).
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów (http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabory/harmonogram-naborow/).

Podsumowując aktualne nabory na podjęcie działalności gospodarczej

Nabór 1/2016:

Przedsięwzięcie:
I.2.1 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Termin:
od 17-11-2016 do 01-12-2016

Kwota przeznaczona na nabór: 960 000,00 zł

Więcej informacji o naborze, dokumenty, kryteria, załącznik, instrukcje dostępne na:
http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2016/11/03/nabor-wnioskow-120...

Nabór 2/2016:
Podjęcie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie:
I.2.1 Tworzenie przedsiębiorstw na obszarze LGD w tym w turystyce

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w turystyce

Termin:
od 17-11-2016 do 01-12-2016

Kwota przeznaczona na nabór: 240 000 zł

Więcej informacji o naborze, dokumenty, kryteria, załącznik, instrukcje dostępne na: http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2016/11/03/nabor-nr-22016-pod...

Realizowane cele z LSR dla powyższych naborów.

CEL SZCZEGÓŁOWY: I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczościna obszarze LGD

CEL OGÓLNY : I. Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

Więcej informacji (18) 26 78 648/ (+48) 500 475 840/ lgd.rokiciny@interia.pl oraz w biurze Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które mieści się w budynku pocztyw Rabie Wyżej(Raba Wyżna 45 B, 34-721 Raba Wyżna).

Załączniki do dokumentu: