Porozumienie o współpracy

W  dniu 13 maja w Gminnym Centrum Kultury podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy węgierska  Gminą ÉRSEKVADKERT a Gminą Spytkowice. Porozumienie dotyczy współpracy obu gmin w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach: kulturze i wymianie młodzieży, sporcie, turystyce, współpracy na niwie samorządowej szkolnictwie, ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, koordynacji unijnych projektów w ramach wykorzystania funduszy strukturalnych, wspólnego wspierania działań w zakresie promocji regionu w Unii Europejskiej, umożliwienia nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na obu terenach. Porozumienie podpisali wójtowie gmin Pani Kovácsne Nagy Mária po stronie węgierskiej i Pan Ryszard Papanek po stronie polskiej.