GMINNA AKCJA ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Dnia 5 grudnia 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Spytkowicach po raz kolejny została zorganizowana akcja pod hasłem ZOSTAŃ ŚWIETYM MIKOŁAJEM.  Organizatorami tej imprezy byli wójt gminy Spytkowice Ryszard Papanek, Gminne Centrum Kultury oraz dyrekcja i  nauczyciele Gimnazjum wraz z wolontariuszami, którzy z wielkim zaangażowaniem oraz oddaniem pracowali na rzecz akcji.
W porozumieniu z władzami gminy oraz dyrekcją zmieniona została forma imprezy. W odróżnieniu do lat poprzednich w tym roku akcja ZOSTAŃ ŚWIETYM MIKOLAJEM skierowana była do wszystkich dzieci przedszkolnych i szkolnych ze Spytkowic, z wyłączeniem gimnazjalistów.
Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca, właścicielom firm działającym na terenie Spytkowic oraz lokalnemu społeczeństwu zostało przygotowanych i rozdanych 400 paczek, w których znalazły się gry, ślizgi do zabawy na śniegu oraz słodycze.

W finale tegorocznej akcji uczestniczyło mnóstwo rozradowanych dzieci, którzy przybyli ze swymi rodzicami. Nie zabrakło również przedstawicieli władz, dyrekcji placówek oświatowych oraz bardzo licznie przybyłych sponsorów, jak również przedstawiciela Starosty nowotarskiego pana Krzysztofa Fabera.

Całość obchodów zabawy mikołajkowej uświetniły programy artystyczne przygotowane przez dzieci z przedszkola sióstr służebniczek, dzieci z regionalnego zespołu „Krzesani”, grupy teatralnej „Lalkarze” oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

Oczywiście nie mogło zabraknąć przewodniej postaci tejże imprezy. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami ze „Stacji Event” zachęcali wszystkich do wspólnej zabawy.
Wielką radość sprawiły dzieciom skręcane balony oraz kącik plastyczny, przy którym dzieci wykonywały różne ozdoby świąteczne oraz malował wspólny plakat.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację tej akcji. W szczególny sposób pragniemy podziękować wójtowi Ryszardowi Papankowi, dyrekcji Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych oraz nauczycielom za wsparcie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy. Słowa wdzięczności kierujemy również do młodzieży gimnazjalnej, która z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pracowała na rzecz akcji. Oczywiście słowa wdzięczności i podziękowania należy złożyć na ręce darczyńców za wspieranie finansowe tej akcji. To dzięki ofiarności ludziom dobrego serca na każdej dziecięcej twarzy w tym dniu zagościły uśmiechy. Oby promieniały one przez cały rok i dawały nam satysfakcję z dzielenia się naszym dobrem.

Tekst: Gminne Centrum  Kultury