Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby które odbędzie się 18.11.2015 roku o godzinie 16:00 na sali obrad w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zebrania.