Ogłoszenie

Stowarzyszenie „Przyjazna Dolina Raby” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. "Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Data i miejsce szkolenia:

9 czerwca 2015 r.
Pensjonat Prezydent
(ul. Na Banię 16a, 34-700 Rabka-Zdrój)

Początek szkolenia o 08:45

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia:

Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.
Program Szkolenia:

8:45 - 9:00 Rejestracja uczestników.
9:00 –10:15- Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
10:15 -10:30 - Przerwa kawowa.
10:30 -11:15– Prezentacja działań PROW 2014-2020
11:15 - 13:45 Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
13:45- Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 05.06.2015 r. meilowo lub telefonicznie:

lgd.rokiciny@interia.pl

Tel: 18 26 78 648 GSM 500 47 58 40.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.