Skład Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice: Józef Kościelniak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spytkowice: Jan Stachura

Elżbieta Brynkus
Wiesław Czerniawski
Władysława Faltyn
Bogusław Jarząbek
Jolanta Kadzik
Stanisław Kowalcze
Jacek Kowalczyk
Józef Kościelniak
Paweł Pilch
Stanisław Sopata
Jan Stachura
Kazimiera Sutor
Robert Trybuła
Andrzej Trzop
Lucyna Trzop

Składy komisji

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Wiesław Czerniawski
Z-ca Przewodniczącego:Jolanta Kadzik
Członek: Andrzej Trzop

Komisja Budżetowa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

Przewodniczący:Kazimiera Sutor
Z-ca Przewodniczącego:Stanisław Sopata
Członek:Elżbieta Brynkus
Członek:Stanisław Kowalcze
Członek:Jan Stachura

Komisja Oświaty, kultury i Ochrony Socjalnej:

Przewodniczący:Andrzej Trzop
Z-ca Przewodniczącego:Bogusław Jarząbek
Członek:Władysława Faltyn
Członek:Paweł Pilch
Członek:Lucyna Trzop

Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społeczne:

Przewodniczący:Jacek Kowalczyk
Z-ca Przewodniczącego:Robert Trybuła
Członek:Władysława Faltyn
Członek:Stanisław Kowalcze