SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SPYTKOWICACH

Przewodniczący Komisji

Barbara Janina Madeja

Zastępca Przewodniczącego
Mariusz Jagódka

Członkowie:

Zofia Irenkiewicz
Dorota Maria Jąkała
Władysław Rzeszótko
Paweł Piotr Schneider
Beata Anna Sopata

Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach Informuje , że :

- zgłoszenia i rejestracje list kandydatów na radnych będą przyjmowane według następującego harmonogramu podczas pełnionych dyżurów w Urzędzie Gminy Spytkowice , pokój Nr 12 (sala obrad ) w dni robocze od godziny 14:00 do godziny 15:45 w dniu 7.10.2014r. d godziny 14:00 do godziny 24:00

- zgłoszenia kandydatów na wójta będą przyjmowane według następującego harmonogramu podczas pełnionych dyżurów w Urzędzie Gminy Spytkowice , pokój Nr 12 (sala obrad ) w dni robocze od godziny 14:00 do godziny 15:45 w dniu 17.10.2014r. d godziny 14:00 do godziny 24:00