Wyłożenie projektu zmiany planu miejscowego

Projekt zmiany planu miejscowego objęty uchwałą Nr XXVI/147/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 marca 2013 r.