OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych.
 

Załączniki do dokumentu: