KOMUNIKAT

Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki do dokumentu: