TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ O PUCHAR SOŁECTWA SPYTKOWICE

Turniej odbył się 3.08.2014 na obiekcie „Orlik” zorganizowany przez Sołtysa wsi Spytkowice Ryszarda Papanka i Radę Sołecką wspierany przez „Gniazdo Integracji  lokalnej” GIL,  które reprezentowali Państwo Klamerusowie.

Wyniki Turnieju:

I Miejsce  „Przełęcz – Club”
II  Miejsce   „Lawina”
III Miejsce   KDRK
IV Miejsce    RKS

Drużyny za miejsca od  I-IV otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy,  które miedzy innymi zostały ufundowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego, który reprezentował Pan Jan Hamerski oraz Pani Poseł na Sejm  Anna Paluch
Gratulujemy zwycięzcom

Zdjęcia:  Renata Klamerus