Projekt "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje o możliwości składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” polegającym na przyznaniu wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ ( są to rodziny mające minimum czworo dzieci przy czym przynajmniej jedno musi być uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej) z przeznaczeniem na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 9 Urzędu Gminy Spytkowice  najpóźniej w terminie do 23 lipca 2014 r. celem załatwienia niezbędnych formalności.

Projekt realizowany ze wsparcia Finansowego Województwa Małopolskiego