WARTO ĆWICZYĆ WYMOWĘ NAWET W WAKACJĘ !

Już po raz drugi w Spytkowicach w dniu 12 czerwca 2014 roku, odbył się GMINNY KONKURS LOGOPEDYCZNY  „MISTRZ   MOWY   2014”.

Konkurs  adresowany był  do uczniów klas młodszych i  cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno dzieci (38 uczniów klas I – III), jak i dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

CELEM KONKURSU   jest propagowanie zasad kultury żywego słowa oraz wzbudzanie  motywacji  do ich stosowania przez uczniów.

Zadaniem uczniów było przygotowanie w ciągu tygodnia,  bardzo trudnego pod względem artykulacyjnym tekstu tzw. „łamańca językowego”. Spośród zwycięzców  etapów szkolnych, komisje wyłoniły dziewięć finalistek:
SP1 - Zuzannę Rusnak - kl. I,  SP1 - Wiktorię Stachowicz kl. II, SP2 - Patrycję  Kałafut kl. III,    SP2 - Julię Brynkus kl. I, Emilię Trzop kl. II, Wanessę Bydłoń kl. III,
SP3 - Małgorzatę Zagatę kl. I, Magdalenę Jabcoń kl. II, Monikę Kalembę kl. III. Dziewczęta w ZSPG dzielnie walczyły o tytuł MISTRZA MOWY  i  o dwa tytuły  wicemistrzów.

Jury w składzie:   Danuta Zawiłowicz   –  dyrektor ZSPG, Bogusława Łazarska  - nauczyciel,  Maria Soska – nauczyciel, oceniała prawidłową artykulację głosek, dykcję, interpretację  i pamięciowe opanowanie tekstu.

Decyzją członków komisji Nagrodę Wójta Gminy Spytkowice - statuetkę oraz tytuł „Mistrza Mowy 2014” otrzymała  WIKTORIA STACHOWICZ ( KL.II,SP nr1),

Tytuł Wicemistrza  - Monika Kalemba ( kl. III, SP nr 2),
                                    Wanessa Bydłoń ( kl. III,SP nr 3).

Dla  przypomnienia w I edycji konkursu zwycięzcą został Wojciech Krakowiak  (SP1) oraz Aleksandra Rzeszótko (SP2) i Kacper Biernat (SP1).

Wszyscy laureaci  konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Serdecznie dziękuję fundatorom nagród – Panu Wójtowi Franciszkowi Sidełko,
Dyrekcjom szkół:  SP1 – p. Danucie Zawiłowicz, SP2 – p. Czesławie Basisty, SP3 – p. Jackowi Haftkowi i Radzie Rodziców z SP3.

Dziękuję jurorom za efektywną pracę. Dziękuję również  nauczycielom i rodzicom za  pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursu. Zwycięzcom gratuluję sukcesów, a wszystkich uczniów zapraszam  do udziału          w kolejnych edycjach.

Warto pamiętać, że „ sztuka mówienia wymaga wytężonej pracy, niezłomnego zapału, różnorodnych ćwiczeń, wielorakich doświadczeń, dużej mądrości” (Kwintylian,ok.3595r.p.n.e.),  dlatego  zachęcam do pracy nawet w wakacje.  

Dobrego wypoczynku !                                                                                                                              
Organizator Anna Krakowiak