Absolutorium dla Wójta Gminy Spytkowice

Radni w dniu 25 czerwca 2014 roku jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Franciszkowi Sidełko.

Był to jeden z głównych punktów 38 sesji Rady Gminy Spytkowice.

Po przyjęciu uchwały absolutoryjnej Wójt Gminy podziękował radnym za pozytywną oceną jego działalności.