Dzień otwarty w GCK

DZIEŃ OTWARTY -  w dniu 21 czerwca 2014r. w budynku Gminnego Centrum Kultury odbył się Dzień Otwarty z instruktorami, którego głównym celem było zaznajomienie mieszkańców gminy z nową wakacyjną ofertą GCK w Spytkowicach. Wszyscy wakacyjni instruktorzy zaprezentowali swoją ofertę.
Do zajęć jakie będą odbywały się w naszej instytucji podczas wakacji należą: turniej szachowy, który przeprowadzi Pan Paweł Mroziński, taniec integracyjny dla dzieci, którego nauką zajmie się Pani Maria Sęk, dla młodzieży przygotowano zajęcia z tańca nowoczesnego, które poprowadzi Kinga Ozimek.
Dla miłośników rysowania i malarstwa przygotowano zajęcia plastyczne pod okiem Pani Eweliny Kosek. Podczas wakacji odbędą się także zajęcia z dziennikarstwa oraz Czasoumilaczy, których organizacją zajmie się Pani Monika Mastalerz.
Wszystkie powyżej wymienione zajęcia są bezpłatne.
Do zajęć odpłatnych należą rytmika prowadzona przez Panią Marię Sęk, ceramika, którą poprowadzi  Pani Grażyna Habieda, taekwondo prowadzone przez Pana Kazimierza Sotżek, aerobik poprowadzi Pani Klaudia Kurańda, natomiast grę na gitarze i keyboardzie poprowadzi Pan Marek Kenig oraz Łukasz Dziechciowski.
Wszystkie te zajęcia podczas dnia otwartego cieszyły się ogromną popularnością i będą one kontynuowane od września.