Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie:    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy  Spytkowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2014.