O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Spytkowice z dnia 22 kwietnia  2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Załączniki do dokumentu: