Zawsze Aktywni

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach aktywni nie tylko gdy kur zapieje.

W sobotę pokazali, że Święta już blisko. Najstarsi druhowie oczyścili z nieczystości po zimie plac przed Urzędem Gminy, Budynku Straży Pożarnej, przykościelne parkingi i obok cmentarza.

Dziękujemy Im za to i doceniamy aktywność spytkowickich fajermanów.

W imieniu Zarządu OSP w Spytkowicach, dla Wszystkich mieszkańców, składam

Życzenia Świąteczne by Zwycięski Chrystus obdarzył Was pokojem, zdrowiem i radością, by w  każdym domu zwyciężyła miłość i nadzieja.

Błogosławionych Świąt Wielkiejnocy.

Jacek Klinowski