WYNIKI GMINNEGO KONKURUS PALM WIELKANOCNYCH

W dniu 13 kwietnia 2014r. odbył się doroczny Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych, podczas którego komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria palmy małe:
1.    Brandys Wojciech
2.    Kaleta Mateusz
3.    Sopata Szymon
Wyróżnienie:
Brandys Amelia

Kategoria palm średnich:
1.    Ślusarz Zuzanna i Aleksandra
2.    Stachura Agnieszka i Justyna
3.    Strażnik Martyna
Wyróżnienie:
Lubińska Edyta i Rafał

Kategoria palmy duże:
Komisja konkursowa po odbytym konkursie w głosowaniu jawnym ilością głosów 5/1  ustaliła następujące miejsca :
1.    Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek ex aequo Koło Gospodyń Wiejskich  
2.    Brandys Anna i Karolina
3.    Rusnak Zuzanna
Wyróżnienie:
Jabcoń Magdalena i Agnieszka

Nagroda specjalna Wójta Gminy Spytkowice Pana Franciszka Sidełko dla
Węglarczyk Grzegorza

Nagroda specjalna Przewodniczącej Rady Gminy Spytkowice Pani Barbary Dziur dla
Szyszka Zosi, Anny, Szymona i Mateusza

Nagroda specjalna Przewodniczącej Komisji Kultury Pani Beaty Rzeszótko dla
Żądło Gabrieli i Szymona

Nagroda specjalna Prezesa Związku Podhalan Spytkowice Pana Mariana Kracik dla
Zespołu „Siekiernica”

Nagroda   specjlana   Sekretarza  Zarządu  Głównego  Związku  Podhalan Kazimierza Bielka dla
Kacpra Sopaty

Nagroda specjalna Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach Pani Dominiki Leśniak dla
Al Taisuri Natalii

Wyróżnienia za udział otrzymują:
1.    Bednarczyk Julia
2.    Brynkus Bartłomiej
3.    Brynkus Julia
4.    Brzozowski Artur
5.    Chmura Stanisław
6.    Golba Julia
7.    Grupa „Czasoumilaczy” z GCK
8.    Jachna Stanisław
9.    Kałafut Anna
10.    Kałafut Patrycja
11.    Klinowski Tobiasz
12.    Kościelniak Mikołaj
13.    Leksander Bartłomiej
14.    Leksander Dawid
15.    Leśniak Zuzanna i Jan
16.    Lipiak Damian
17.    Lubińska Małgorzata
18.    Łazarski Michał
19.    Maciążka Kamil
20.    Maciążka Michał
21.    Miter Anna
22.    Miter Barbara
23.    Miter Dominika
24.    Miter Teresa
25.    Pluta Szymon
26.    Puszkarewicz Jeremiasz
27.    Rapacz Izabela
28.    Rzeszótko Michał
29.    Skawiniak Bartłomiej
30.    Sopata Kacper
31.    Sroka Gabriela
32.    Sroka Hubert
33.    Szyszka Sabina
34.    Trybuła Klaudia
35.    Trybuła Przemysław
36.    Trybuła Wiktor
37.    Trybuła Zuzanna
38.    Worwa Szymon
39.    Wójciak Bożena
40.    Wójciak Karolina
41.    Zapał Alicja i Jakub
42.    Zapała Weronika

Wręczenie nagród odbędzie się 29 kwietnia 2014r. o godz. 1500 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach.