Dzieci z terenu Gminy Spytkowice kolejny już raz uczestniczą w Projekcie "Już pływam"

Od kwietnia w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Spytkowice realizowany jest Projekt „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Zajęcia z nauki pływania będą się odbywać do końca czerwca 2014 r., w godzinach popołudniowych w dniach trwania nauki szkolnej oraz w soboty, na basenie krytym w Kompleksie „Beskid” Stanisław Majchrowicz. By ograniczyć koszty transportu uczniów na basen, kurs nauki pływania zaplanowano w ten sposób, że odbędzie się
10 wyjazdów, po 2 godziny zajęć na basenie. Z programu skorzysta 45 uczniów
z klas I – VI, którzy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, w grupach
15-osobowych, zdobędą podstawowe umiejętności pływackie. Koszty udziału dzieci w zajęciach pokrywa Gmina Spytkowice, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz rodzice uczniów, biorących udział
w Projekcie.

Zakładane rezultaty realizacji Projektu:
1.    Zdobycie podstawowych umiejętności pływania przez uczniów.
2.    Wzrost bezpieczeństwa dzieci, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk.
3.    Rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.