Dzieci z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w Projekcie "Jeżdżę z głową"

Od lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Spytkowicach realizowany jest Projekt "Jeżdżę z głową" w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży".

Zajęcia z nauki jazdy na nartach będą się odbywać do końca marca 2014 r. na stacji narciarskiej
w Kompleksie „Beskid” Stanisław Majchrowicz. Z programu skorzysta
12 uczniów z klas III – IV, którzy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów zdobędą podstawowe umiejętności narciarskie. W ramach zajęć odbędzie się 16 lekcji na stoku narciarskim. Uczniom zapewniono dostęp do sprzętu narciarskiego z wypożyczalni przy stacji narciarskiej oraz ciepły poczęstunek. Koszty udziału dzieci w zajęciach pokrywa Gmina Spytkowice, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz rodzice uczniów biorących udział w Projekcie.

Zakładane rezultaty realizacji Projektu:
1. Zdobycie podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach.
2. Wzrost bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju tras i stoków narciarskich oraz nawyk jazdy w kasku.
3. Rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.