Strażacy podsumowują 2013 rok

W miniona sobotę Strażacy w Spytkowicach podsumowali 2013 rok, jest to coroczne zebranie, na którym rozlicza się działalność OSP i planowane są czynności na nowy rok, dotyczące szkoleń, zakupu sprzętu.

W zebraniu uczestniczyli wszyscy czynni druhowie, druhowie honorowi oraz zaproszeni goście w osobach:  Dh. Edward Siarka Prezes Zarządu Województwa Małopolskiego OSP RP w Krakowie  - Poseł na Sejm RP,st. kpt. mgr inż. Mariusz Łaciak Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu, Wójt Gminy Spytkowice Franciszek Sidełko oraz druhowie ościennych Jednostek OSP.

W podsumowaniu Prezes OSP w Spytkowicach Tadeusz Mach i Komendant Dh. Jan Kowalczyk przedstawili statystykę działań za ubiegły rok i tak na 1104 alarmy w powiecie nowotarskim, w Spytkowicach "czerwony kur" zwoływał strażaków do akcji 24 razy, 2 alarmy fałszywe i kilka do innych czynności poza terenem Gminy Spytkowice.

Co do finansów strażacy pozyskali ze źródeł unijnych, urzędu marszałkowskiego i innych podmiotów samorządowych i gospodarczych kwotę 135,059,55 zł, wydatkując 121,043,31 zł na sprzęt ratowniczo – gaśniczy, remont salki i instrumenty dla Orkiestry.

Wiele pochwał skierowano pod adresem Zarządu i wszystkich strażaków za ich ofiarną ochotniczą pracę oraz pod adresem Orkiestry na ręce Kapelmistrza w słowach wypowiedzianych przez Dh. E. Siarkę i Komendanta Łaciaka. Dwóch  strażaków zostało wyróżnionych medalami tj. Dh. Krystian Lenart i Dh. Sławomir Świder.

Zebranie zakończyło się udzieleniem absolutorium dla Zarządu, który zaprosił wszystkich strażaków z rodzinami na poczęstunek i wspólne tańce. Zebranie prowadził Dh. Piotr Łazarski.

Tekst i Foto Jacek Klinowski