Dofinansowanie unijne na zakup sceny mobilnej

Informujemy, iż w dniu 23.01.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn. "Zakup sceny mobilnej na potrzeby Gminy Spytkowice".
Stosowny wniosek nasza gmina złożyła do Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby w lipcu ubiegłego roku w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Stowarzyszenie po pozytywnej ocenie naszego wniosku przekazało go do dalszej oceny do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który również ocenił nasz wniosek pozytywnie.
Przedmiotowa scena mobilna będzie w szczególności przeznaczona do obsługi przedsięwzięć służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej, tradycyjnych zawodów. Będą na niej występować przede wszystkim zespoły regionalne, koło gospodyń wiejskich, strażacy, dzieci i młodzież z naszych szkół.Większość środków na zakup sceny mobilnej będzie pochodziło z funduszy unijnych. Dla ciekawości informujemy, iż scenę, wg danych katalogowych, będzie można rozkładać i składać w ciągu kilkudziesięciu minut.

Artur Szyszkiewicz