Przedstawienie

W dniu 22.12.2013r. w Spytkowicach Seniorzy mieli okazję obejrzeć przedstawienie podsumowujące cykl zajęć artystycznych przeprowadzonych w ramach mikroprojektu pn. Wzmocnienie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice i miejscowością Orawski Biały Potok.

Dzieci oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z obu partnerskich miejscowości zaprezentowały Seniorom spektakl o tematyce Świąt Bożego Narodzenia ze szczególnym odniesieniem do zwyczajów i tradycji występujących na pograniczu polsko – słowackim.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z tego przedstawienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Artur Szyszkiewicz - Koordynator projektu