X Finał Akcji Zostań Świętym Mikołajem

To już  X  Raz

7 grudnia 2013 roku Gmina Spytkowice wraz z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach organizowała jubileuszową akcje "Zostań Świętym Mikołajem".
W Stróżach iw Spytkowicach ogólnie uczestniczyło około 2000 dzieci niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących.
W imieniu organizatorów i swoim własnym pragnę tądrogą podziękować wszystkim sponsorom, nauczycielom, wolontariuszom, którzy własne środki, swój czas i dobre serce ofiarowali na poczet przygotowań, by finał tej akcji mógł się odbyć i żeby można było zobaczyć radość i szczęście w oczach ogromnej ilości uczestniczących dzieci.
Dziękuję również wszystkim małym artystom, którzy swoimi występami uświetnili ten finałowy koncert.

Z poważaniem,
Jacek Klinowski
Radny Rady Powiatu Nowotarskiego
Koordynator Finału Akcji

http://www.goral.info.pl/portal/index.php/aktualnosci/1238-sw-mikolaj-w-spytkowicach-zdjecia

http://podhaleregion.pl/index.php/spoleczenstwo/nasze-sprawy/6647-%C5%9Bwi%C4%99tymi-miko%C5%82ajami-zostali

http://tvpodhale.info/tv/wydarzenia/Zostan_Swietym_Mikolajem_2013-17526-1.html