Pismo w sprawie zjazdów z drogi powiatowej

Treść pisma w załączniku: