Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz  na podstawie & 86 Statutu Gminy Spytkowice uchwalonego (Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr. V/39/2003 z dnia 24. lutego 2003 r ze zm.) zwołuję XXXII zwyczajną sesję RADY GMINY SPYTKOWICE na dzień 7 listopada 2013r. / czwartek/ na godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.