Dzieci z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w Projekcie „Już pływam”

Od września w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Spytkowice realizowany jest Projekt „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Zajęcia z nauki pływania będą się odbywać do końca listopada 2013 r. na basenie krytym w Kompleksie „Beskid” Stanisław Majchrowicz. Kurs nauki pływania przewiduje 10 wyjazdów, po 2 godziny zajęć na basenie. Z programu skorzysta 42 uczniów z klas I – VI, którzy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, w grupie 14-osobowej, zdobędą podstawowe umiejętności pływackie. Koszty udziału dzieci w zajęciach pokrywa Gmina Spytkowice, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz rodzice uczniów biorących udział w Projekcie.

Zakładane rezultaty realizacji Projektu:
1.    Nabycie podstawowych umiejętności pływackich przez uczniów.
2.    Wzrost bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z różnego rodzaju kąpielisk.
3.    Poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.
4.    Rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, pozytywne rozładowanie emocji przez dzieci.