Jubilaci 2013 - Złote GodyW dniu 30 czerwca 2013r. tradycyjnie, jak co roku, Świętowaliśmy w naszej gminie  Uroczystość Złotych Godów. Uroczystość  poprzedziła  msza święta odprawiona w intencji jubilatów w kościele parafialnym w  Spytkowicach przez księdza Jerzego Biernat.

W sali remizy OSP, spotkały się świętujące pary i ich rodziny z władzami gminy w osobach: Wójta Gminy Franciszka Sidełko, przewodniczącej Rady Gminy Barbary Dziur, kierownika USC Jadwigi Wierzba oraz radnych Rady Gminy Spytkowice.

Przed półwiekiem miłość i wierność przyrzekały sobie następujące pary:

               1.  Marian i Antonina CISOŃ  
               2.  Władysław i Krystyna KIETA
               3.  Czesław i Joanna PACYGA
               4.  Jan i Marianna SZELIGA
               5.  Stefan i Helena TOMCZYK
               
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, Wójt Gminy Franciszek Sidełko przy współudziale Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Dziur wręczył medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie „ przyznane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, piękne kwiaty i drobne upominki, nie zabrakło też lampki szampana. Wspomnień radości i wzruszeń było co niemiara. Wójt w swoim wystąpieniu mówił o roli jaką pełni rodzina w życiu społecznym, dziękował im za trud podtrzymywania więzi rodzinnych i wkład w rozwój lokalnej kultury.
Inicjatorem uroczystości był kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spytkowicach Jadwiga Wierzba.  Z wielkim pietyzmem i szacunkiem podchodzimy do naszych długoletnich małżeństw. Jest to zresztą wyraźna wola naszego Wójta jak i kierownika USC. Jeśli chodzi o te jubileusze to organizujemy je od początku powstania Gminy Spytkowice t.j. od 1998r.przez te wszystkie lata medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało wiele par w każdym roku  przeciętnie wręczane jest około 5 parom odznaczenie, ale są też  takie lata  gdzie świętowało aż 11 par z czego jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni tym osobom, które przed pół wiekiem powiedzieli sobie sakramentalne tak i wytrwali po wszystkie te dni w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji, trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie. Wszystkim parom jeszcze raz   szczerze gratulujemy i życzymy zdrowia na dalsze lata życia.