Majówka Pokoleń - zdjęcia

"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to, co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić..."

X Majówka Pokoleń odbyła się 19 maja 2013r. na sali parafialnej. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej Beata Rzeszótko w imieniu Radnych Gminy serdecznie przywitała zaproszonych i przybyłych gości. Po prezentacji zdjęć wykonanych na przestrzeni 10 lat przez pana Juliana Obarę, zostały wręczone podziękowania osobom, które były zaangażowane w realizację Majówki Pokoleń. Szczególne podziękowanie otrzymała pani Zofia Worwa, dzięki której pomysłowi i współdziałaniu ówczesnej Rady Gminy spotkania międzypokoleniowe trwają i są kontynuowane przez obecnych radnych. Podczas jubileuszowej Majówki Pokoleń obecny był Ks. Proboszcz Stanisław Wąsik i Ks. Kanonik Józef Hajnos. Poczęstunek przygotowała 10 raz pani Teresa Bachórz, a wrażeń duchowych dostarczyli: Gminne Przedszkole "Stokrotka" w przedstawieniu "Królewna Śnieżka" przygotowane przez panią Annę Nieć i panią Anetę Kozioł, uczniowie kl. 0 ze Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpili z przedstawieniem "Rzepka" przygotowane przez panią Agnieszkę Pazdur oraz regionalny zespół "Krzesani" i Koło Gospodyń Wiejskich przygotowane przez panią Beatę Rzeszótko. Uroczystość mijała w miłej i pełnej wspomnień atmosferze. Pan Jacek Klinowski w imieniu swoim, obecnego pana Wójta Franciszka Sidełko oraz Radnych Gminy podziękował za przybycie i zaprosił wszystkich na kolejną Majówkę w przyszłym roku.