Jubileusz XV – lecia Gminy Spytkowice 1998 – 2013

W poniedziałkowe popołudnie 4 lutego 2013r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Spytkowice, z okazji Jubileuszu XV – lecia Gminy. Na sesję tą przybyli: Wójt Gminy Spytkowic Franciszek Sidełko, pracownicy Urzędu Gminy byli oraz obecni, a także Radni Gminy Spytkowice byli oraz obecni. Swą obecnością uświetnili tą uroczystość również zaproszeni goście, mianowicie: senator Stanisław Hodorowicz, poseł Edward Siarka, wicewojewoda Andrzej Harężniak, nie zabrakło radnych wojewódzkich Barbary Dziwisz i Marka Wierzby, równocześnie pierwszego wójta gminy. Dojechali w licznym składzie samorządowcy: burmistrzowie m. in. Nowego Targu Marek Fryźlewicz, Rabki-Zdroju Ewa Przybyło, Jordanowa Zbigniew Kolecki oraz wójtowie z ościennych gmin, tj. Raby Wyżnej, Jabłonki, Lipnicy Wielkiej, Czarngo Dunajca, Jordanowa, Spytkowic (powiat wadowicki). Przybyli także  starosta nowotarski Krzysztof Faber wraz z przewodniczącym Rady Janem Krzakiem, Starosta zaprzyjaźnionej gminy na Słowacji Oravsky Biely Potok Ján Kaššák, a także służby mundurowe policjanci i strażacy, przedstawiciele jednostek powiatowych. Na uroczystość przybyli również obecni oraz byli dyrektorzy spytkowickich szkół oraz Gminnego Przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Wójta Gminy Spytkowice, który przywitał zebranych gości oraz przywołał historię powstania naszej Gminy. Wspomniał też osoby, które przed 15 laty przyczyniły się do reaktywacji gminy: Helenę Siepak, Władysława Rzeszótko, Józefa Możdżenia, Jana Kowalczyka, Zbigniewa Zygmunta i Marka Wierzbę, pierwszego wójta oraz wszystkich tych, dzięki którym gmina mogła na początku funkcjonować. Mówił o inwestycjach oraz zmianach, które nastąpiły w gminie w ciągu minionych 15 lat. Następnie wystąpili zaproszeni goście Wicewojewoda Andrzej Harężniak, senator Stanisław Hodorowicz, starosta Krzysztof Faber, radni wojewódzcy Barbara Dziwisz i Marek Wierzba, na koniec składali życzenia na ręce Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy Spytkowice zaproszeni burmistrzowie oraz wójtowie. Po zakończonych oficjalnych wystąpieniach Przewodnicząca Rady Gminy Spytkowice Barbara Dziur przeprowadziła obrady Rady Gminy, podczas której Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o podziękowaniu wszystkim tym, którzy przed laty przyczynili się do reaktywacji gminy oraz pracują na rzecz lokalnego środowiska. Na zakończenie oficjalnej części wręczono Medale Prezydenta RP za długoletnią służbę, które wręczył wicewojewoda Andrzej Harężniak. Złote  medale otrzymały: Barbara Madeja, Halina Łukaszka – Kasza i Grażyna Wojdyła, srebrny dostał Julian Obara, a brązowy Tadeusz Rafacz.

Gminne Centrum Kultury

Prezentacja w programie Power Point do pobrania - rozmiar 73 MB