I N F O R M A C J A

Wójt Gminy informuje, że I rata podatku rolnego i od nieruchomości będzie przyjmowana od 24 lutego w godzinach od 8.00 do 14.00 w kasie urzędu.

Decyzje (nakazy) na podatek można odbierać w pok. Nr 15.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

Zaprowszenie na koncert

Informacje o naborach - Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie w sprawie prowadzenia na terenie całego województwa małopolskiego badań ankietowych

Kraków, 8 stycznia 2020 r.
KRK-WO.5073.1.2020.1

Pani/Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wideorelacja z XIX Pucharu Wójta Gminy Spytkowice w Narciarstwie Alpejskim

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS