Wiadomości z gminy

Najlepszy Uczeń 2009

W dniu 18 czerwca odbyło się rozdanie dyplomów i nagród ufundowanych przez Wójta Gminy
Spytkowice dla uczniów szkół gminnych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2008/2009. Nagrody wręczyli Pan Franciszek Sidełko -Wójt Gminy oraz  Pani Danuta Tomczyk – Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Spytkowice. W tym roku nagrody otrzymali:

Z wizytą w Blatnicy na Słowacji

W dniu 22 maja br. delegacja przedstawicieli z naszej gminy udała się z roboczą wizytą do naszego partnera na Słowacji – obecu Blatnica. Cel wizyty wiązał się ze złożeniem przez naszą gminę wniosku w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej RP-Republika Słowacka 2007-2013 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej. Chcemy bowiem ze słowackim partnerem zrealizować tzw. mikroprojekt, w ramach którego, jeszcze w tym roku, dofinansowane zostaną działania z obszaru kultury, promocji, sportu i ochrony środowiska.

Pielgrzymka rowerowa

3 MAJA - trzy w jednym a mianowicie (pielgrzymka,modlitwa,rekreacja).

Trzeciego maja 2009 Spytkowianie postanowili pokonać trasę Spytkowice - LudAomierz do Matki Boskiej Królowej Podhala.

Zebrało się 33 ochotników, mężczyAoni, kobiety, młodzież, którzy trasę łącznie 54 km tam i z powrotem pokonali na rowerach jaki kto posiadał. Pogoda była wyśmienita, tempo jazdy dostosowane do najwolniejszego uczestnika pielgrzymki nikt nie pozostał bez opieki, rodzice doglądali swoich pociech bo taki był wymóg organizatorów.

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PALM WIELKANOCNYH                      

W dniu 5.04.2009r, odbył się doroczny Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych podczas którego komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
               
Kategoria palm małych:
1.Łucja Wróbel
2. Dominika Żądło                  

Spytkowiani zimą aktywni sportowo

SPYTKOWIANIE ZIMĄ AKTYWNI SPORTOWO

PRZYJACIEL Św. MIKOŁAJA !!!

PRZYJACIEL Św. MIKOŁAJA !!!

Diamentowe i Złote Gody

14 grudnia 2008r. w Spytkowicach  odbyła się uroczystość - 50 lecia pożycia małżeńskiego. Poprzedziła ją msza święta odprawiona w intencji jubilatów przez księdza Jerzego Biernata. Następnie w Restauracji „Maria Teresa” spotkały się świętujące pary i ich rodziny z władzami gminy.

Przed półwiekiem miłość i wierność przyrzekały sobie następujące pary:

  • Władysława i Władysław KOSZAREK
  • Rozalia i Jan SZPURNóG

Natomiast Diamentowe Gody świętowała jedna para:

Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik - Spytkowice 22.11.2008r.

Międzyszkolny Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik - Spytkowice 22.11.2007r.                                    

Strony