Wiadomości z gminy

Trzecia edycja finału akcji 'ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM'

ŻYCIE I ZDROWIE TO NAJCENNIEJSZE SKARBY !!!

Takie hasło towarzyszyło kolejnej, trzeciej już edycji Finału akcji 'ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM' w Gminie Spytkowice. Uroczystość odbyła się w dniu 11 grudnia 2010 r pod patronatem Wójta Gminy Franciszka Sidełko, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i Senatora RP Stanisława Koguta. W akcji udział wzięło 650 dzieci z powiatu Nowotarskiego, Limanowskiego, Nowosądeckiego.

Obchody 11 listopada 2010

VIII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik

Kategoria - GWARA.
Komisja oceniała występy uczniów pod kątem opanowania tekstu, poprawności językowej oraz interpretacji.

Wyniki przesłuchań konkursowych:

Kategoria Przedszkola i klasy „O”

I miejsce – MARTA CHROBAK szkoła – SP W BIELANCE

II miejsce – MARTYNA LICHOSYT - OGRODNY szkoła – SP W LIPNICY WILEKIEJ

III miejsc – MAGDALENA LACH szkoła – SP PODSARNIE

WYRóŻNIENIE – KACPER BIERNAT 
  
Kategoria klasy I-III

Złożenie wiązanki kwiatów na grobie i pomniku Por. Tadeusza Stefaniszyna.

W niedzielę 17 paAodziernika członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 'Wrzesień 39' złożyli wiązanki kwiatów na grobie i pomniku Por. Tadeusza Stefaniszyna.

Zdjęcia

Wiecej informacji na stronie

ZŁOTE GODY

W dniu 26 września 2010r. tradycyjnie, jak co roku, świętowaliśmy w naszej gminie  Uroczystość Złotych Godów. Uroczystość  poprzedziła  msza święta odprawiona w intencji jubilatów w kościele parafialnym w  Spytkowicach przez księdza Roberta Majka. W Restauracji „Maria Teresa” spotkały się świętujące pary i ich rodziny z władzami gminy w osobach: Wójta Gminy Franciszka Sidełko, przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Zygmunt, kierownika USC Jadwigi Wierzba oraz radnych Rady Gminy Spytkowice.

Dożynki 2010

Spytkowice w wodzie

Strony