Informacje Urzędu Gminy

Życzenia

Informacja

W dniu 19 kwietnie 2019 r. (piątek) Urząd Gminy nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy
 

Informacja

INFORMACJA

Komisja konkursowa powołana do oceny prac  zgłoszonych do konkursu na logo Gminy Spytkowice na posiedzeniu w dniu 27.03.2019r  wybrała projekt logo autorstwa Pani Joanny Czopek.

Informacja

Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich UMWM organizuje w Nowy Targu spotkanie informacyjne pn. Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących spotkania.
Spotkanie adresowane jest do osób pracujących, które chcą dowiedzieć się o możliwościach otrzymania dofinansowania do szkoleń.

Informacja

Wójt Gminy informuje, że I rata podatku  rolnego i od nieruchomości będzie przyjmowana od 25 lutego w godzinach od  8.00 do 14.00  w Kasie Urzędu.

Decyzje ( nakazy ) na podatek można odbierać w pok. Nr 15.

Konkurs

Dodatkowe informacje dotyczące składania projektów konkursowych

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

KRUS PT Nowym Targu zaprasza rolników do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.
Przy ocenie będą brane pod uwagę:
-ład i porządek w obejściu,
-stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
-wyposażenie w maszyny i urządzenia rolnicze,

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

Warunki skorzystania z rehabilitacji:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Strony