Jednostki organizacyjne

1. Urząd Gminy w Spytkowicach

2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice
Adres: Spytkowice 26, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688370
Dyrektor: mgr Barbara Kowalczyk
Główny Księgowy: Katarzyna Świetlak

Dokumenty publikowane w Internecie: http:/www.spytkowice.pl/zeas

3. Gminne Przedszkole "STOKROTKA" w Spytkowicach
Adres: Spytkowice 29, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688007
Dyrektor: mgr Grażyna Handzel

Strona www: http://www.stokrotka.spytkowice.pl/

4. Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Spytkowicach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Por. T. Stefaniszyna w Spytkowicach
Gimnazjum im. Wawrzyńca Spytka Jordana w Spytkowicach
Adres: Spytkowice 12, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688006
Dyrektor: mgr Danuta Zawiłowicz
Z-ca dyrektora: mgr Ewa Koźlak

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach
Adres: Spytkowice 566, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688346
Dyrektor: mgr Czesława Basisty

6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Spytkowicach
Adres: Spytkowice 153, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688074
Dyrektor: mgr Barbara Czarniak-Fiedor

7. Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach
Adres: Spytkowice 14A, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688153
Dyrektor: mgr Dominika Leśniak

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach
Adres: Spytkowice 26, 34-745 Spytkowice
tel. 018 2688486
Dyrektor: mgr Ewa Cholewa
Główny Księgowy: mgr inż. Joanna Kalemba

Dokumenty publikowane w Internecie: https://bip.malopolska.pl/gopsspytkowice