Pomiary prowadzone w ramach projektu LIFE - MaƂopolska w Zdrowej Atmosferze.