Aktualności odpady

Informacja o zmianie sposobu segregacji

Zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Spytkowice zmianą w Regulaminie zachowania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice, od 1 stycznia 2018 r. wprowadza się zmianę w sposobie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od tej pory do worków/pojemników koloru żółtego będzie można wrzucać odpady metalowe.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach 2 – 20 PAŹDZIERNIKA - PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK:   8.00 – 16.00
Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów i inne które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do worków, a także elektrośmieci (sprzęt RTV, AGD i inne zasilane prądem i bateriami), i problematyczne (świetlówki, puszki po lakierach) można składać na Oczyszczalni Ścieków w Spytkowicach (wjazd naprzeciwko Starego Złomu)
 

INFORMACJA

Przypominamy, że we wrześniu odbiór śmieci segregowanych oraz niesegregowanych odbędzie się tego samego dnia, tj. 14.09.2017 r.

OGŁOSZENIE KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt  Gminy Spytkowice zawiadamia, że od kwietnia rozpocznie się kontrola przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzana będzie ilość oddawanych śmieci oraz zawartość worków na odpady zmieszane,   czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, będzie skutkowało tym, że właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane).

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach 3 – 21 KWIETNIA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK:   8.00 – 16.00

Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów i inne które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do worków, a także elektrośmieci (sprzęt RTV, AGD i inne zasilane prądem i bateriami), i problematyczne (świetlówki, puszki po lakierach) można składać na Oczyszczalni Ścieków w Spytkowicach (wjazd naprzeciwko Starego Złomu)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach 3 – 21 PAŹDZIERNIKA.

Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów i inne które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do worków, a także elektrośmieci (sprzęt RTV, AGD i inne zasilane prądem i bateriami), i problematyczne (świetlówki, puszki po lakierach) można składać na Oczyszczalni Ścieków w Spytkowicach (wjazd naprzeciwko Starego Złomu) w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach

1 – 15 CZERWCA

Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów i inne które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do worków, a także elektrośmieci (sprzęt RTV, AGD i inne zasilane prądem i bateriami), i problematyczne (świetlówki, puszki po lakierach) można składać na

Oczyszczalni Ścieków w Spytkowicach (wjazd naprzeciwko Starego Złomu)

w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Informacja

Informujemy, że ankiety i wnioski dotyczące wymiany starych i nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności można składać do 31 marca 2016 w pokoju nr 16 – Kasa Urzędu.

Strony