Ostrzeżenie meteorologiczne

Obwieszczenie

w sprawie terminu debaty publicznej dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice.

Informacja o projekcie

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komunikat

Zbiór podstawowych informacji organizacyjnych dla osób planujących pobyt w Krakowie w dniach 26.07-1.08 w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.
http://krakow.pl/wazne/202194,1847,komunikat,przeczytaj_koniecznie.html

Informacja

List prezesa KRUS.

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Spytkowice RSS